ขวดยาหยอด (โดส)

Line ID : @plasticdeedee
Line ID : plasticdeedee1
(Line นี้เต็มแล้วค่ะ)

Line ID : plasticdeedee2
(Line นี้เต็มแล้วค่ะ)
Line ID : plasticdeedee3
 
 
P11 กระปุก TW
 
P11 กระปุก TW
 
 
Code
Product
Colour
Selling Price ( ใบ )
3-19
20-49
50-99
100
   กระปุก TW
 
 
 
 
 
P11-40
กระปุก PP TW 40 g.
 
-
-
-
-
 
 
P11 กระปุก TW
P11 กระปุก TW
 
Code
Product
Colour
Selling Price ( ใบ )
3-19
20-49
50-99
100
   กระปุก TW
 
 
 
 
 
P11-100
กระปุก PP TW 100 g.
 
-
-
-
-
 
 
P11 กระปุก TW
 
Code
Product
Colour
Selling Price ( ใบ )
3-19
20-49
50-99
100
 กระปุก TW 
 
 
 
 
 
P11-250
กระปุก PP TW 250 g. คาดขอบ
 
-
-
-
-
 
กระปุก PP TW 250 g. ไม่คาดขอบ
 
-
-
-
-
 
 
P11 กระปุก TW
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

กระปุก TW 

 

 

 

 

 

P11-500

กระปุก PP TW 500 g. คาดขอบ

 

-

-

-

-

 

กระปุก PP TW 500 g. ไม่คาดขอบ

 

-

-

-

-

 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.