ขวดยาหยอด (โดส)

Line ID : @plasticdeedee
Line ID : plasticdeedee1
(Line นี้เต็มแล้วค่ะ)

Line ID : plasticdeedee2
(Line นี้เต็มแล้วค่ะ)
Line ID : plasticdeedee3
 
 
ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP5

กลม 60 ml.   -19g.

ขาว

18.60

13.60

9.60

8.60

<50เม็ด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

500

1000

3000

5000

10000

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP5

กลม 60 ml.   -19g.

8.40

8.20

8.10

7.50

7.00

<50เม็ด

 
 
ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

   ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP4

กลม 100 ml.  -23g.

ขาว , ชาใส ส้มใส , ใส

18.60

13.60

9.60

8.60

<70เม็ด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

500

1000

3000

5000

10000

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP4

กลม 100 ml.  -23g.

8.40

8.20

8.10

7.50

7.00

<70เม็ด

 
 
ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

   ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP3

กลม 150 ml.   -29g.

ขาว , ชาใส

20.20

15.20

11.20

10.20

<100เม็ด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

500

1000

3000

5000

10000

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP3

กลม 150 ml.   -29g.

10.00

9.80

9.70

8.60

8.10

<100เม็ด

 
 
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP2

กลม 200 ml.   29g.

ขาว

20.70

15.70

11.70

10.70

<150เม็ด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

500

1000

3000

5000

10000

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP2

กลม 200 ml.   29g.

10.50

10.30

1.20

9.10

8.60

<150เม็ด

 
 
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP1

กลม 300 ml. -45g.

ขาว

23.40

18.40

14.40

13.40

<230เม็ด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

100

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP1

กลม 300 ml. -45g.

13.20

13.00

12.90

11.80

11.30

<230เม็ด

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.