ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP5

กลม 60 ml.   -19g.

ขาว

18.60

13.60

9.60

8.60

<50เม็ด

 
 
ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

   ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP4

กลม 100 ml.  -23g.

ขาว , ชาใส ส้มใส , ใส

18.60

13.60

9.60

8.60

<70เม็ด

 
 
ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

   ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP3

กลม 150 ml.   -29g.

ขาว , ชาใส

20.20

15.20

11.20

10.20

<100เม็ด

 
 
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP2

กลม 200 ml.   29g.

ขาว

20.70

15.70

11.70

10.70

<150เม็ด

 
 
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

Remarks

3-19

20-49

50-99

100

  ขวดยาเม็ด PET ฝาฉีก

 

 

 

 

 

เบอร์ 0

BP1

กลม 300 ml. -45g.

ขาว

23.40

18.40

14.40

13.40

<230เม็ด

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.