โฟมกาว ปิดปากขวด
 
โฟมกาว ปิดปากขวด

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

โฟมกาว 

 

 

 

 

 

 

Foam

โฟมกาว 3 cm.  ราคาร้อยละ

 

-

-

-

130

Foam

โฟมกาว 3.4 cm.  ราคาร้อยละ

 

-

-

-

130

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.