แคปซิล (ฟิล์มหดหุ้มปากขวด)
 
แคปซิล (ฟิล์มหดหุ้มปากขวด)

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

 แคปซิล (ฟิล์มหดปิดปากขวด)

 

 

 

 

 

Capseal

แคปซิล  ราคาร้อยละ

 

-

-

-

65

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.