หลอดโฟมสีขาว 80-150 g. ฝาเงิน-ทอง : F21 หลอดขาวใหญ่ ฝาเพชร
 
หลอดโฟมสีขาว 80-150 g. ฝาเงิน-ทอง : F21 หลอดขาวใหญ่ ฝาเพชร
 
หลอดโฟมสีขาว 80-150 g. ฝาเงิน-ทอง : F21 หลอดขาวใหญ่ ฝาเพชร
 
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

   หลอดโฟมขาวมุก (ใหญ่)

 

 

 

 

 

  -ฝาเพชร F21 - (เงิน/ทอง)

 

 

 

 

 

 

80 g.

ขาว

29.30

23.30

20.30

19.30

 

80 g.

เงิน - ทอง

30.35

24.35

21.35

20.35

 

100 g.

ขาว

30.35

24.35

21.35

20.35

 

100 g.

เงิน - ทอง

31.40

25.40

22.40

21.40

 
150 g.

ขาว

32.50

26.50

23.50

22.50

 
150 g.

เงิน - ทอง

33.55
27.55
24.55
23.55
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.