ฟอล์ยปิดปากขวด Foil
 
ฟอล์ยปิดปากขวด Foil

 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

  ฟอล์ย Foil

 

 

 

 

 

Foil

ฟอล์ย ราคาร้อยละ

 

-

-

-

160

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.