รุ่น : ขวด pet ระฆัง 500ml สีใส ปั๊มเป็ดสีขาว
 
PP (สีใส) จอห์นสัน 120 ml.
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

รุ่น : ขวด pet ระฆัง 500ml สีใส ปั๊มเป็ดสีขาว        
             
ขวด DBE
ขวด Pet ระฆัง สีใส ปั๊มเป็ดสีขาว
ขนาด 500 ml.
สีใส-ปั๊มเป็ดสีขาว
20.00
14.00
11.00
10.00
ปั๊ม PP1            
             
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.