ขวด pet เล็ก กลมเตี้ย 30ml สีใส ฝาเกลียว
 
PP (สีใส) จอห์นสัน 120 ml.
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

ขวด pet เล็ก กลมเตี้ย 30ml สีใส ฝาเกลียว        
             
ขวด DTS30-C
ขวด Pet เล็ก กลมเตี้ย สีใส ฝาเกลียว
ขนาด 30 ml.
สีใส-ฝาเกลียว
14.00
8.00
5.00
4.00
ฝา DTS-TC (ใสขุ่น)
 
 
 
 
 
 
ฝา DTSC-TT (หัวเห็ด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.