ขวด pet เล็ก วงรี 50ml สีใส ฝาเปิด-ปิดสีใส
 
PP (สีใส) จอห์นสัน 120 ml.
 

Code

Product

Colour

Selling Price ( ใบ )

3-19

20-49

50-99

100

ขวด pet เล็ก วงรี 50ml สีใส ฝาเปิด-ปิดสีใส        
             
DV-50-T-CT
ขวด Pet เล็ก วงรี สีใส ฝาเกลียว
ขนาด 50 ml.
สีใส-ฝาเปิด-ปิดสีใส
18.00
12.00
9.00
8.00
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์รูปภาพสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ในการเชิงพาณิชย์ ก่อนได้รับอนุญาต
Copyright@2014 by Plasticdeedee.com All Rights Reserved.